Cum în luna februarie se umblă mult la corazon, oamenii care înșiră dansuri de litere pe file virtuale (vă place?:D) au spus cele două cuvinte: