Am văzut pe Twitter că există o întreagă arhivă a ziarului Scînteia, așa că am fost curios să văd ce putea citi omul de rând cu un an și jumătate înainte de picarea comunismului.

Planul partidului era cel mai bun

ÎN TOATE UNITĂȚILE, ÎN TOATE RAMURILE | Planul – îndeplinit ritmic, integral, la toți indicatorii!

Se știe că socialismul de pe vremea lui Ceaușescu a fost un succes total, iar ziarul Scînteia o arăta în fiecare zi. Rândurile celor 4 pagini din 3 mai 1988 arată cât de bine stă România la producție.

Așa cum s-a subliniat cu prilejul adunării fes­tive consacrate zilei de 1 Mai, desfășurată în pre­zența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, în perioada care a trecut din acest an au fost obținute o serie de realizări im­portante în toate domeniile de activitate. Pe baza rezultatelor din primii doi ani ai cincinalului și din acest an, se poate afirma că planurile și programele de dezvoltare economico-socială a țării corespund pe deplin realităților, cerințelor progresului și dezvoltării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a societății noastre socialiste, cit și necesităților de ridicare continuă a gradului de civilizație și cultură, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

Tineretul era devotat

Având în vedere data, ziarul a acordat atenție zilei de 2 mai, Ziua Tineretului, și a strânsei legături pe care tineretul o are cu patria. Însuși Nicolae Ceaușescu a fost citat:

Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție – arăta secretarul general al partidului – că, în toate marile realizări din anii construcției socialiste, tineretul, împreună cu întregul popor, a adus o contribuție de mare însemnătate în toate domeniile dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente de muncă patriotică, de la Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, la Canalul Dunăre – Marea Neagră, la toate șantierele industriale, la dezvoltarea agriculturii, științei , culturii, tineretul a fost prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului, demonstrînd că este ferm hotărît să contribuie la realizarea unei societăți moderne, înaintate, în care întregul popor, generațiile viitoare să ducă o viață liberă, demnă.

Ultima parte e un pic amuzantă, având în vedere ce s-a întâmplat un an și jumătate mai târziu.

1 Mai în România și în lume

Deși nu este prima ediție publicată după ziua de 1 mai (a picat duminică), subiectul a continuat să ocupe un amplu loc și în data de 3 mai.

În România, Ceaușescu a primit telegrame:

Într-o atmosferă entuziastă, de profund patriotism, participanții la adunări au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame în care se aduce un fierbinte omagiu conducătorului partidului și statului nostru, neînfricat revoluționar și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care călăuzește cu înțelepciune și cutezanță poporul și țara spreorizonturi tot mai luminoase de civilizație și progres.

Ziarul a acoperit sărbătoarea Zilei Muncii și în marile orașe ale lumii: Moscova, Havana, Phenian, Beijing, Praga, Varșovia, Budapesta, Sofia, Berlin, dar și Paris, Bonn, Tokio.

Sport

Nimic surprinzător aici: cel mai amplu loc este ocupat de fotbal: “ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL | Duelul Steaua – Dinamo continuă la fel de pasionant”. Ambele echipe erau la egalitate de puncte, 48, Dinamo având un meci în plus.

La categoria “Automobilism”, ziarul scria:

“Marele premiu de la Imola” (formula I) a revenit brazilianului Ayrton Senna (“McLaren – Honda”), cronometrat pe 302,400 km cu timpul de 1h32’40″264/100 (medie orară 195,794 km. Pe locurile următoare: Alain Prost (Franța) și Nelson Piquet (Brazilia).

Programul TV nu cred că are rost să-l mai pun aici.

Dacă v-ați născut înainte de 1990, merită să aruncați o privire în timp ce vă beți cafeaua.